Pre-Marital Sex

by Cristylyn Haya, 4th year, Amparo National High School

Bilang isang kabataan at mamayan, nakakita at nakakarinig sa mga pangyayaring kinakasangkutan ng mga kabataan, ang "Premarital Sex"! Paano ba natin ito maiiwassan o mapigilan? Patuloy ang pagdami ng mga gumagawa nito. Paano ba sila napasok dito?

Sa napapansin ko sa anitong uri ng suliranin, napasok sila dahil ang iba ay naghahanap ng makalinga, pansin, makausap o kaya maka-aliw sa panahon ng ikaw ay nag-iisa. Kasi sa panahong ito ang mga magulang ay wala, busy sa trabaho o kaya ay nangingibang bansa. Meron ding iba gumagawa nito dahil gusto nilang mabawasan ang bigat ng problemang dinadala, tulad na ng hindi matanggap ang paghihiwalay ng mga magulang o kaya biglang pagkawala ng isa sa mga mahal sa buhay. Ngunit may paraan pa upang mapigilan ang patuloy na paglaki sa suliraning ito:
  1. Pagkakaroon ng mga programa na nagpapaloob ng mga pag-aaral na nagbibigay liwanag o paliwanag sa mga katanungan ng mga kabataan.
  2. Pagkakaroon ng mga iba't-ibang paligsahan na magbibigay kasiyahan sa mga kabataan.
  3. Pagkakaroon ng Teen Counsel kung saan pwedi mong isabi sa kanila o ipamahagi ang iyong problema.
Sa pamamagitan nito maaring ang kabataan ay makapag-isip ng kagandahan o may malalim na pag-iisip o pag-unawa sa mga pangyayari.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

by Ma. Juresa Bonghanoy, 4th year, Amparo National High School

Marami tayong dapat panagutan pag tayo ay papasok na sa gawaing kritikal lalo na pag tayo ay bata pa at wala pa sa ensaktong edad para maging magulang sa bawat bata o supling na ating iluluwal sa mundo. Tandaan nating gawin ang mga sumusunod:
  1.  Isa-isip nating mabuti kung ano ang magiging epekto sa ating ginagawa.
  2. Dapat magabayan natin ang mga kabataan ngayon upang hindi sila mapunta sa maling landas.
  3. Gagawa ng mga programa para sa mga kabataan.
  4. Tutulong sa mga aktibidades sa pamahalaan at pamayanan.
  5. Gawing larawan ang kahirapang nakikitang pangyayari kapag maagng nag bubuntis.

Sex Education

Sex education has been one of the hottest talks in the country, thanks be to God for the newly appointed DepEd Secretary Bro. Armin Luistro, he ordered to stop the implementation of sex education that has been integrated to secondary subjects and even to grade six and five.


Pure Love Network is not against sex education; it is that there are factors to be considered before bringing the subject to the classrooms. First, who influenced the decision of making sex education a subject in school curriculum? If majority of the parents are requesting for it, then DepEd should think about it. Second, who made the module of the subject? The materials to be used for teaching the subject should be made in collaboration with the teachers of morality (church) and other groups representing the sector of the parents and not from a ready-made by aliens who just want to distort the Filipino values and principles. Third, are the teachers ready to teach sex education to the children? Educator should be comfortable with his or her own sexuality to effectively explain the subject matter. We might learn later that even to their own children they could not discuss about sex and other topics related to it. And fourth, how can we assure that the moral conviction of the teacher conformed to the established norms we have?


PLN strategy is based on the notion that the greatest need of this generation is “Intimacy and Affirmation.” Our program is designed to established relationships to the students creating a venue of genuine intimacy on which each member can help and support each other. With PLN’s leadership and capability schemes the student’s ideals, creativity, and innovative are affirmed. PLN will initiate an opportunities for the members to express and do of what they believe can make them a better and mature persons.                   


Currently, six public high schools in Butuan City accepted Pure Love Network programs, educating more than four hundred fifty students. There will be a session with these students once a week in their respective schools. This school year, we aim to educate and empower two thousand (2,000) young people.


Be part of this noble cause, feel free to contact us or become a PLN Friend.


Bonifacio P. Dumago
Advocacy Director