Pre-Marital Sex

by Cristylyn Haya, 4th year, Amparo National High School

Bilang isang kabataan at mamayan, nakakita at nakakarinig sa mga pangyayaring kinakasangkutan ng mga kabataan, ang "Premarital Sex"! Paano ba natin ito maiiwassan o mapigilan? Patuloy ang pagdami ng mga gumagawa nito. Paano ba sila napasok dito?

Sa napapansin ko sa anitong uri ng suliranin, napasok sila dahil ang iba ay naghahanap ng makalinga, pansin, makausap o kaya maka-aliw sa panahon ng ikaw ay nag-iisa. Kasi sa panahong ito ang mga magulang ay wala, busy sa trabaho o kaya ay nangingibang bansa. Meron ding iba gumagawa nito dahil gusto nilang mabawasan ang bigat ng problemang dinadala, tulad na ng hindi matanggap ang paghihiwalay ng mga magulang o kaya biglang pagkawala ng isa sa mga mahal sa buhay. Ngunit may paraan pa upang mapigilan ang patuloy na paglaki sa suliraning ito:
  1. Pagkakaroon ng mga programa na nagpapaloob ng mga pag-aaral na nagbibigay liwanag o paliwanag sa mga katanungan ng mga kabataan.
  2. Pagkakaroon ng mga iba't-ibang paligsahan na magbibigay kasiyahan sa mga kabataan.
  3. Pagkakaroon ng Teen Counsel kung saan pwedi mong isabi sa kanila o ipamahagi ang iyong problema.
Sa pamamagitan nito maaring ang kabataan ay makapag-isip ng kagandahan o may malalim na pag-iisip o pag-unawa sa mga pangyayari.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

by Ma. Juresa Bonghanoy, 4th year, Amparo National High School

Marami tayong dapat panagutan pag tayo ay papasok na sa gawaing kritikal lalo na pag tayo ay bata pa at wala pa sa ensaktong edad para maging magulang sa bawat bata o supling na ating iluluwal sa mundo. Tandaan nating gawin ang mga sumusunod:
  1.  Isa-isip nating mabuti kung ano ang magiging epekto sa ating ginagawa.
  2. Dapat magabayan natin ang mga kabataan ngayon upang hindi sila mapunta sa maling landas.
  3. Gagawa ng mga programa para sa mga kabataan.
  4. Tutulong sa mga aktibidades sa pamahalaan at pamayanan.
  5. Gawing larawan ang kahirapang nakikitang pangyayari kapag maagng nag bubuntis.

No comments:

Post a Comment