Ang Pagpadayag sa Gugma Diha sa Yugto o Ang-ang sa Kinabuhi sa Tao. Part 2


Sa miaging adlaw atong gihisgotan ang unang ang-ang sa kinabuhi nga mao ang pagkabata ug ang tukma nga pagpadayag sa gugma nga mao ang oras.

Atong ipadayon karon ang atong diskusyon mahitungod sa ikaduhang ang-ang, ang pagkabatan-on.

Pagkabatan-on
Ang imong anak karon nagka-dalaga o nagka-ulitawo na. Kini nga panahon nga sila mo distansya na kanimo, dili na sila ganahan na makig uban-uban ka sa ila. Gusto na nila mag eksplor sa kinabuhi ug mas gusto nila makig uban sa ilang mga klasmeyts o mga higala, gusto na nilag lugway o kagawasan. Dinhi na ang ilang kahigayonan nga magamit nila ang imong gipangtudlo samtang naa pa sila sa pagkabata.

Ang klase sa pagpadayag sa gugma niini nga ang-ang sa kinabuhi mao ang pagsalig o “trust.” Ingon pa ni Ernest Hemingway, usa usab ka ilado o sikat nga manunulat, “The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.”
Kagahapon akoang gipa klaro nga kon mahimo naa gyuy isa nga mabilin sa ginikanan, kini aron akto nga makita sa ginikanan ang paglambo sa bata kay atoa mang gi prepara ang ilang kinabuhi pagtungtung unya nila sa sunod ang-ang.

Ang pinaka tumong sa maong pagpadayag sa gugma nga unta sa kini nga ang-ang sa ilang kinabuhi mamahimo na silang RESPONSABLE.
Kini nga higayon atoang ipakita sa ilaha nga dako ang atong pagsalig, aron sila mahimong resposable sa ilang kaugalingon, na kabalo na sila mo angkon kun unsa man ganeh ang mamahimong resulta sa ilang mga gipangbuhat. Ang pag disiplina humana nato gibuhat samtang naa pa sila sa pagkabata. Karon nga batan-on na sila ang atong papel mao nalang ang paggiya nga ma ensakto ang ilang mga himoong desisyon ug mga pang buhaton, dili nato sila but-an kay aron ila gyung ma diskubre ang mga  gasa ug talento nga gigasa kanila sa Dios.
Dili ta mahadlok nga makahimo silag mga sayop o kapakyasan kay aron ilang makatun-an ang mga pagtulon-an nga atong gimatuto kanila. Sa distansya atoa lang silang lantawon kay aron atoa pud ma protektahan kung gikinahanglan.

For questions/info/donations:
Pure Love Network
Call/Txt: 0921.526.3366

Or attend:
Gugma ug Uban Pa Forum
Every Sunday, 9:30am – 11:30am

Shape Up! Dance & Fitness Studio, Pili Drive, Butuan City

No comments:

Post a Comment