Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2010

Pre-Marital Sex

by Cristylyn Haya, 4th year, Amparo National High School

Bilang isang kabataan at mamayan, nakakita at nakakarinig sa mga pangyayaring kinakasangkutan ng mga kabataan, ang "Premarital Sex"! Paano ba natin ito maiiwassan o mapigilan? Patuloy ang pagdami ng mga gumagawa nito. Paano ba sila napasok dito?

Sa napapansin ko sa anitong uri ng suliranin, napasok sila dahil ang iba ay naghahanap ng makalinga, pansin, makausap o kaya maka-aliw sa panahon ng ikaw ay nag-iisa. Kasi sa panahong ito ang mga magulang ay wala, busy sa trabaho o kaya ay nangingibang bansa. Meron ding iba gumagawa nito dahil gusto nilang mabawasan ang bigat ng problemang dinadala, tulad na ng hindi matanggap ang paghihiwalay ng mga magulang o kaya biglang pagkawala ng isa sa mga mahal sa buhay. Ngunit may paraan pa upang mapigilan ang patuloy na paglaki sa suliraning ito:
Pagkakaroon ng mga programa na nagpapaloob ng mga pag-aaral na nagbibigay liwanag o paliwanag sa mga katanungan ng mga kabataan.Pagkakaroon ng…

Sex Education

Sex education has been one of the hottest talks in the country, thanks be to God for the newly appointed DepEd Secretary Bro. Armin Luistro, he ordered to stop the implementation of sex education that has been integrated to secondary subjects and even to grade six and five.


Pure Love Network is not against sex education; it is that there are factors to be considered before bringing the subject to the classrooms. First, who influenced the decision of making sex education a subject in school curriculum? If majority of the parents are requesting for it, then DepEd should think about it. Second, who made the module of the subject? The materials to be used for teaching the subject should be made in collaboration with the teachers of morality (church) and other groups representing the sector of the parents and not from a ready-made by aliens who just want to distort the Filipino values and principles. Third, are the teachers ready to teach sex education to the children? Educator should be co…